ادعای اکیپ/ ملاقات سران PSG با مدیر برنامه های موراتا

ادعای اکیپ/ ملاقات سران PSG با مدیر برنامه های موراتا
آلوارو موراتا، ستاره اسپانیایی یوونتوس که در آستانه بازگشت به رئال قرار دارد، مشتری جدید پیدا کرده است.

ادعای اکیپ/ ملاقات سران PSG با مدیر برنامه های موراتا

آلوارو موراتا، ستاره اسپانیایی یوونتوس که در آستانه بازگشت به رئال قرار دارد، مشتری جدید پیدا کرده است.
ادعای اکیپ/ ملاقات سران PSG با مدیر برنامه های موراتا

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author