ادعای آ اس/ پیغام ایسکو برای مدیران رئال مادرید

باشگاه رئال مادرید قصد دارد تابستان آتی، از بین خامس و ایسکو، یک بازیکن را به تیمی دیگر واگذار کند.

بازار بورس

خرید غذا

label, , , , , , , , ,

About the author