ادعاهای ضد و نقیض مقامات سعودی از ترس بازی در لبنان با نمایندگان ایران!

ادعاهای ضد و نقیض مقامات سعودی از ترس بازی در لبنان با نمایندگان ایران!
درحالی که مدیر رسانه ای فدراسیون فوتبال عربستان ادعا کرده بود میزبانی بازی های تیم های ایرانی با عربستانی به عمان داده می شود ، رئیس سازمان لیگ این کشور ماجرا را تکذیب کرد.

ادعاهای ضد و نقیض مقامات سعودی از ترس بازی در لبنان با نمایندگان ایران!

درحالی که مدیر رسانه ای فدراسیون فوتبال عربستان ادعا کرده بود میزبانی بازی های تیم های ایرانی با عربستانی به عمان داده می شود ، رئیس سازمان لیگ این کشور ماجرا را تکذیب کرد.
ادعاهای ضد و نقیض مقامات سعودی از ترس بازی در لبنان با نمایندگان ایران!

سایت استخدامی

استخدام ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author