ادامه جنایات سعودی ها در یمن، ۲۰ حمله هوایی تا ظهر امروز

ادامه جنایات سعودی ها در یمن، ۲۰ حمله هوایی تا ظهر امروز
تجاوز نظامی رژیم سعودی به یمن وارد دومین سال شد. جنگنده های متجاوز سعودی امروز نیز بیش از۲۰ بار مناطق غیرنظامی و تاسیسات زیربنایی را در تعز و جوف بمباران کردند و ده ها تن را به خاک و خون کشیدند.
۱۵:۴۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


ادامه جنایات سعودی ها در یمن، ۲۰ حمله هوایی تا ظهر امروز

تجاوز نظامی رژیم سعودی به یمن وارد دومین سال شد. جنگنده های متجاوز سعودی امروز نیز بیش از۲۰ بار مناطق غیرنظامی و تاسیسات زیربنایی را در تعز و جوف بمباران کردند و ده ها تن را به خاک و خون کشیدند.
۱۵:۴۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


ادامه جنایات سعودی ها در یمن، ۲۰ حمله هوایی تا ظهر امروز

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

آخرین اخبار ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author