ادامه تردیدهای انریکه برای تمدید با بارسا(عکس)

ادامه تردیدهای انریکه برای تمدید با بارسا(عکس)
اگر چند روز پیش نشریه مادریدی مارکا خبر از تردید انریکه برای ادامه کار در بارسلونا داده بود، امروز نشریه نزدیک به باشگاه بارسلونا یعنی «دیاریو اسپورت» این خبر را روی جلد برده است.

ادامه تردیدهای انریکه برای تمدید با بارسا(عکس)

اگر چند روز پیش نشریه مادریدی مارکا خبر از تردید انریکه برای ادامه کار در بارسلونا داده بود، امروز نشریه نزدیک به باشگاه بارسلونا یعنی «دیاریو اسپورت» این خبر را روی جلد برده است.
ادامه تردیدهای انریکه برای تمدید با بارسا(عکس)

دانلود مستقیم تانگو جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author