اخطار ایران به یک ناو آمریکایی در تنگه هرمز

اخطار ایران به یک ناو آمریکایی در تنگه هرمز
با اخطار چهار قایق تندروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسیر غلط یک ناو آمریکایی در تنگه هرمز اصلاح شد.
۱۷:۴۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


اخطار ایران به یک ناو آمریکایی در تنگه هرمز

با اخطار چهار قایق تندروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسیر غلط یک ناو آمریکایی در تنگه هرمز اصلاح شد.
۱۷:۴۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


اخطار ایران به یک ناو آمریکایی در تنگه هرمز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author