اخبار ۲۰، یکشنبه ۱۰ مرداد۱۳۹۵

اخبار ۲۰، یکشنبه ۱۰ مرداد۱۳۹۵
مجوز بانک مرکزی به بانک ها : با رعایت ضوابطی خاص، می توانید وارد بازار خرید و فروش ارز شوید / موافقت دولت با افزایش تعرفه تلفن ثابت/ مشکل هدایت تحصیلی دانش آموزان/کلید دار ریاست صندوق توسعه ملی مشخص شد/انتقاد دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ازمواضع غرب در برابر حقوق بشر/ اقتصاد مقاومتی- بازار لوازم آرایشی و بهداشتی/ کاربران احساساتی و کامنت های توهین آمیز/تشکیل کمیسیون ویژه برای تسریع در رسیدگی به گزارشات مجلس/ واردات خودروهای کارکرده/ قوانین جدید پتروشیمی
۲۱:۲۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


اخبار ۲۰، یکشنبه ۱۰ مرداد۱۳۹۵

مجوز بانک مرکزی به بانک ها : با رعایت ضوابطی خاص، می توانید وارد بازار خرید و فروش ارز شوید / موافقت دولت با افزایش تعرفه تلفن ثابت/ مشکل هدایت تحصیلی دانش آموزان/کلید دار ریاست صندوق توسعه ملی مشخص شد/انتقاد دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ازمواضع غرب در برابر حقوق بشر/ اقتصاد مقاومتی- بازار لوازم آرایشی و بهداشتی/ کاربران احساساتی و کامنت های توهین آمیز/تشکیل کمیسیون ویژه برای تسریع در رسیدگی به گزارشات مجلس/ واردات خودروهای کارکرده/ قوانین جدید پتروشیمی
۲۱:۲۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


اخبار ۲۰، یکشنبه ۱۰ مرداد۱۳۹۵

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author