اخبار ۲۰، پنج شنبه ۱۲ فرودین ۹۵

اخبار ۲۰، پنج شنبه ۱۲ فرودین ۹۵
امضای تفاهمنامه ۲ میلیاردی ایران و اتریش/ تدابیر هلال احمر در روز طبیعت/ تظاهرات ضد نژاد پرستی در آمریکا و اعتصاب رفتگران در آفریقا از جمله عناوین اخبار ۲۰ در ۱۲ فروردین ۹۵ است.
۲۱:۱۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


اخبار ۲۰، پنج شنبه ۱۲ فرودین ۹۵

امضای تفاهمنامه ۲ میلیاردی ایران و اتریش/ تدابیر هلال احمر در روز طبیعت/ تظاهرات ضد نژاد پرستی در آمریکا و اعتصاب رفتگران در آفریقا از جمله عناوین اخبار ۲۰ در ۱۲ فروردین ۹۵ است.
۲۱:۱۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


اخبار ۲۰، پنج شنبه ۱۲ فرودین ۹۵

بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author