اخبار ۲۰، جمعه ۶ فروردین ۹۵

اخبار ۲۰، جمعه ۶ فروردین ۹۵
شش سند همکاری در حضور رییس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر پاکستان امضا شد؛ این اسناد همکاری در زمینه اقتصادی، تجاری، علمی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی است/ محورهای مواصلاتی منتهی به تهران از ترافیک نیمه سنگین برخوردار است از جمله عناوین خبر ۲۰ است.
۲۰:۴۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۶ فروردین


اخبار ۲۰، جمعه ۶ فروردین ۹۵

شش سند همکاری در حضور رییس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر پاکستان امضا شد؛ این اسناد همکاری در زمینه اقتصادی، تجاری، علمی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی است/ محورهای مواصلاتی منتهی به تهران از ترافیک نیمه سنگین برخوردار است از جمله عناوین خبر ۲۰ است.
۲۰:۴۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۶ فروردین


اخبار ۲۰، جمعه ۶ فروردین ۹۵

آلرژی و تغذیه

قرآن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author