اخبار مشروح ۱۹, پنج شنبه ۷ مرداد ۹۵

اخبار مشروح ۱۹, پنج شنبه ۷ مرداد ۹۵
اجرای طرح جامع مالیاتی در دستور کار دولت / بررسی طرح های اقتصاد مقاومتی دراستان لرستان در سفر وزیر کشور / بهر ه برداری از فاز اول صنایع غذایی گَهَر دورود/ نبرد سرنوشت ساز ارتش سوریه در حلب/ تلاش غربی ها برای نجات تروریست ها و عقب نشینی ارتش از حلب
۲۰:۴۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


اخبار مشروح ۱۹, پنج شنبه ۷ مرداد ۹۵

اجرای طرح جامع مالیاتی در دستور کار دولت / بررسی طرح های اقتصاد مقاومتی دراستان لرستان در سفر وزیر کشور / بهر ه برداری از فاز اول صنایع غذایی گَهَر دورود/ نبرد سرنوشت ساز ارتش سوریه در حلب/ تلاش غربی ها برای نجات تروریست ها و عقب نشینی ارتش از حلب
۲۰:۴۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


اخبار مشروح ۱۹, پنج شنبه ۷ مرداد ۹۵

مجله اتومبیل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author