اخبار مشروح ۱۶, شنبه ۷ فرودین ۹۵

اخبار مشروح ۱۶, شنبه ۷ فرودین ۹۵
تاکید رئیس جمهور بر افزایش حجم مبادلات تجاری با پاکستان/ ترافیک سنگین در دور دوم سفرهای نوروزی/ بارش باران در جاده های ۹ استان کشور/ تداوم نا امنی و تیراندازی در بلژیک، فرودگاه بروکسل سه روز دیگر هم تعطیل شد/ وزیر امور خارجه گفت : فشارهای آمریکا درباره برنامه موشکی ایران را با تقویت هرچه بیشتر این برنامه پاسخ خواهیم داد و چند خبر دیگر.
۱۷:۴۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


اخبار مشروح ۱۶, شنبه ۷ فرودین ۹۵

تاکید رئیس جمهور بر افزایش حجم مبادلات تجاری با پاکستان/ ترافیک سنگین در دور دوم سفرهای نوروزی/ بارش باران در جاده های ۹ استان کشور/ تداوم نا امنی و تیراندازی در بلژیک، فرودگاه بروکسل سه روز دیگر هم تعطیل شد/ وزیر امور خارجه گفت : فشارهای آمریکا درباره برنامه موشکی ایران را با تقویت هرچه بیشتر این برنامه پاسخ خواهیم داد و چند خبر دیگر.
۱۷:۴۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


اخبار مشروح ۱۶, شنبه ۷ فرودین ۹۵

اخبار

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author