اخبار مشروح ۱۶ دوشنبه ۲۸ تیر ۹۵

اخبار مشروح ۱۶ دوشنبه ۲۸ تیر ۹۵
موافقت شورای اقتصاد با عرضه چهار هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای طرح های سازمان توسعه و نوسازی معادن / به نیروگاه های منطقه چابهار از طریق CNG گازرسانی می شود/اعلام وضعیت قرمز در قزاقستان / شمار قربانیان حمله به پاسگاه پلیس به چهار نفر رسید/ دهمین روز حکومت نظامی و سرکوب مسلمانان در کشمیر هند/ درخواست رئیس جنبش حریت کشمیر از سازمان های بین المللی برای حل بحران/
۱۷:۲۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۸ تیر


اخبار مشروح ۱۶ دوشنبه ۲۸ تیر ۹۵

موافقت شورای اقتصاد با عرضه چهار هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای طرح های سازمان توسعه و نوسازی معادن / به نیروگاه های منطقه چابهار از طریق CNG گازرسانی می شود/اعلام وضعیت قرمز در قزاقستان / شمار قربانیان حمله به پاسگاه پلیس به چهار نفر رسید/ دهمین روز حکومت نظامی و سرکوب مسلمانان در کشمیر هند/ درخواست رئیس جنبش حریت کشمیر از سازمان های بین المللی برای حل بحران/
۱۷:۲۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۸ تیر


اخبار مشروح ۱۶ دوشنبه ۲۸ تیر ۹۵

باران فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author