اخبار مشروح ۱۶، دوشنبه ۲۱ تیر۹۵

اخبار مشروح ۱۶، دوشنبه ۲۱ تیر۹۵
امضای سند همکاری بین ایران و بلغارستان/ نشست وزیر کشور با سرمایه گذاران،‌ کارآفرینان/ رئیس قوه قضائیه/ تعیین نرخ سود اوراق مشارکتی/ روند صعودی قیمت سکه در بازار/ هشدار به خودروهای دیزلی فاقد بیمه ثالث/ ورود واگن های جدید به خطوط مترو/ کشف یک محموله بزرگ قاچاق کالا/ راهکارهای مجازات جایگزین حبس/ روز ملی حجاب و عفاف، همایش گوهرشاد/ رئیس جمهور در دیدار عمار حکیم/ پیشروی عراقی ها در موصل/ ادامه اعتراض ها در آمریکا/ افزایش تلفات درگیری ها در کشمیر هند/ ورزشی/ هواشناسی/
۱۷:۲۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۱ تیر


اخبار مشروح ۱۶، دوشنبه ۲۱ تیر۹۵

امضای سند همکاری بین ایران و بلغارستان/ نشست وزیر کشور با سرمایه گذاران،‌ کارآفرینان/ رئیس قوه قضائیه/ تعیین نرخ سود اوراق مشارکتی/ روند صعودی قیمت سکه در بازار/ هشدار به خودروهای دیزلی فاقد بیمه ثالث/ ورود واگن های جدید به خطوط مترو/ کشف یک محموله بزرگ قاچاق کالا/ راهکارهای مجازات جایگزین حبس/ روز ملی حجاب و عفاف، همایش گوهرشاد/ رئیس جمهور در دیدار عمار حکیم/ پیشروی عراقی ها در موصل/ ادامه اعتراض ها در آمریکا/ افزایش تلفات درگیری ها در کشمیر هند/ ورزشی/ هواشناسی/
۱۷:۲۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۱ تیر


اخبار مشروح ۱۶، دوشنبه ۲۱ تیر۹۵

دانلود آهنگ آذری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author