اخبار مشروح ۱۶، دوشنبه ۱۰ خرداد ۹۵

اخبار مشروح ۱۶، دوشنبه ۱۰ خرداد ۹۵
آذربایجان غربی میزبان رئیس جمهور و اعضای دولت/ آقای روحانی در جمع مردم ارومیه: رونق اقتصادی و اشتغال مسئله نخست کشور/ تاکید رئیس قوه قضائیه بر تعامل دستگاه قضا با دستگاه هاى اجرایی/ نبردهای شدید خیابانی نیروهای عراقی و تروریست های داعش در فلوجه/ بیش از ۷۰ کشته و زخمی بر اثر انفجارهای تروریستی بغداد
۱۷:۳۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


اخبار مشروح ۱۶، دوشنبه ۱۰ خرداد ۹۵

آذربایجان غربی میزبان رئیس جمهور و اعضای دولت/ آقای روحانی در جمع مردم ارومیه: رونق اقتصادی و اشتغال مسئله نخست کشور/ تاکید رئیس قوه قضائیه بر تعامل دستگاه قضا با دستگاه هاى اجرایی/ نبردهای شدید خیابانی نیروهای عراقی و تروریست های داعش در فلوجه/ بیش از ۷۰ کشته و زخمی بر اثر انفجارهای تروریستی بغداد
۱۷:۳۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


اخبار مشروح ۱۶، دوشنبه ۱۰ خرداد ۹۵

استخدام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author