اخبار مشروح ۱۳ دوشنبه ۱۱ مرداد

اخبار مشروح ۱۳ دوشنبه ۱۱ مرداد
دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم با رهبر انقلاب / رئیس جمهور در همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت ملی گاز / تا سال آینده تقریبا همه جمعیت کشور زیر پوشش گازرسانی قرار می گیرند / انهدام اتاق جنگ تروریستها در منطقه راشدین حلب / عملیات گروه های تروریست برای شکستن محاصره شهر ناکام ماند
۱۵:۱۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


اخبار مشروح ۱۳ دوشنبه ۱۱ مرداد

دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم با رهبر انقلاب / رئیس جمهور در همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت ملی گاز / تا سال آینده تقریبا همه جمعیت کشور زیر پوشش گازرسانی قرار می گیرند / انهدام اتاق جنگ تروریستها در منطقه راشدین حلب / عملیات گروه های تروریست برای شکستن محاصره شهر ناکام ماند
۱۵:۱۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


اخبار مشروح ۱۳ دوشنبه ۱۱ مرداد

90ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author