احمد نوراللهى؛ بى تاب یا عصبانى؟ (عکس)

احمد نوراللهى؛ بى تاب یا عصبانى؟ (عکس)
هافبک خوش فکر پرسپولیسى ها مدت هاست از ترکیب اصلى این تیم خارج شده است و به دنبال اثبات خود به برانکو است.

احمد نوراللهى؛ بى تاب یا عصبانى؟ (عکس)

هافبک خوش فکر پرسپولیسى ها مدت هاست از ترکیب اصلى این تیم خارج شده است و به دنبال اثبات خود به برانکو است.
احمد نوراللهى؛ بى تاب یا عصبانى؟ (عکس)

خبرهای داغ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author