احمد خلیل گل زد، سردار چهارم شد

احمد خلیل گل زد، سردار چهارم شد
سردار آزمون که در بازی امروز تیم ملی حضور نداشت، با توجه به گل احمد خلیل به رتبه چهارم جدول گلزنان سقوط کرد.

احمد خلیل گل زد، سردار چهارم شد

سردار آزمون که در بازی امروز تیم ملی حضور نداشت، با توجه به گل احمد خلیل به رتبه چهارم جدول گلزنان سقوط کرد.
احمد خلیل گل زد، سردار چهارم شد

تلگرام نارنجی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author