احضار مربی حاشیه‌ساز پرسپولیس به باشگاه

احضار مربی حاشیه‌ساز پرسپولیس به باشگاه
ورزش سه نوشت: مربی کروات پرسپولیس با توجه به مسائلی که در صفحه شخصی اش به وجود آورد، امروز به باشگاه فراخوانده شد.

احضار مربی حاشیه‌ساز پرسپولیس به باشگاه

ورزش سه نوشت: مربی کروات پرسپولیس با توجه به مسائلی که در صفحه شخصی اش به وجود آورد، امروز به باشگاه فراخوانده شد.
احضار مربی حاشیه‌ساز پرسپولیس به باشگاه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author