احضار سنگربان پرسپولیس به دادسرا

احضار سنگربان پرسپولیس به دادسرا
تسنیم نوشت:سنگربان تیم ملی کشورمان به‌دلیل اظهارات مکرر خود علیه باشگاه نفت تهران به دادسرا احضار شد.

احضار سنگربان پرسپولیس به دادسرا

تسنیم نوشت:سنگربان تیم ملی کشورمان به‌دلیل اظهارات مکرر خود علیه باشگاه نفت تهران به دادسرا احضار شد.
احضار سنگربان پرسپولیس به دادسرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author