احتمال ماندن شواینی در اولدترافورد

احتمال ماندن شواینی در اولدترافورد
احتمال دارد تا باستین شواین اشتایگر، هافبک 32 ساله و آلمانی منچستریونایتد در این تیم باقی بماند.

احتمال ماندن شواینی در اولدترافورد

احتمال دارد تا باستین شواین اشتایگر، هافبک 32 ساله و آلمانی منچستریونایتد در این تیم باقی بماند.
احتمال ماندن شواینی در اولدترافورد

طاووس موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author