احتمال غیبت مدافع بارسلونا در ال کلاسیکو

احتمال غیبت مدافع بارسلونا در ال کلاسیکو
امکان دارد مدافع چپ ثابت بارسلونا دیدار حساس ال کلاسیکو مقابل رئال مادرید را به علت مصدومیت از دست بدهد.

احتمال غیبت مدافع بارسلونا در ال کلاسیکو

امکان دارد مدافع چپ ثابت بارسلونا دیدار حساس ال کلاسیکو مقابل رئال مادرید را به علت مصدومیت از دست بدهد.
احتمال غیبت مدافع بارسلونا در ال کلاسیکو

مرکز فیلم

قرآن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author