احتمال دعوت نشدن کاسیاس به تیم ملی اسپانیا

احتمال دعوت نشدن کاسیاس به تیم ملی اسپانیا
خبرگزاری مارکا از احتمال حضور ایکر کاسیاس، کاپیتان تیم ملی اسپانیا به عنوان دستیار لوپتگی روی نیمکت تیم ملی اسپانیا خبر داد.

احتمال دعوت نشدن کاسیاس به تیم ملی اسپانیا

خبرگزاری مارکا از احتمال حضور ایکر کاسیاس، کاپیتان تیم ملی اسپانیا به عنوان دستیار لوپتگی روی نیمکت تیم ملی اسپانیا خبر داد.
احتمال دعوت نشدن کاسیاس به تیم ملی اسپانیا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author