احتمال حضور دو پسر زلاتان در آکادمی یونایتد

احتمال حضور دو پسر زلاتان در آکادمی یونایتد
روزنامه سان مدعی شد که منچستریونایتد از حالا سرمایه گذاری خود را ری دو پسر زلاتان آغاز کرده و آنها را جذب آکادمی فوتبال خود کرده است.

احتمال حضور دو پسر زلاتان در آکادمی یونایتد

روزنامه سان مدعی شد که منچستریونایتد از حالا سرمایه گذاری خود را ری دو پسر زلاتان آغاز کرده و آنها را جذب آکادمی فوتبال خود کرده است.
احتمال حضور دو پسر زلاتان در آکادمی یونایتد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author