احتمال جدایی قریب الوقوع دو خارجی پرسپولیس

احتمال جدایی قریب الوقوع دو خارجی پرسپولیس
پس ازپایان بازی اول پرسپولیسی ها در لیگ شانزدهم و پیروزی این تیم، حریف و حدیث هایی مبنی بر جدایی دو بازیکن خارجی و البته آسیایی این تیم به گوش می رسد.

احتمال جدایی قریب الوقوع دو خارجی پرسپولیس

پس ازپایان بازی اول پرسپولیسی ها در لیگ شانزدهم و پیروزی این تیم، حریف و حدیث هایی مبنی بر جدایی دو بازیکن خارجی و البته آسیایی این تیم به گوش می رسد.
احتمال جدایی قریب الوقوع دو خارجی پرسپولیس

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author