احتمال تمدید قرارداد آلگری در هفته جاری

احتمال تمدید قرارداد آلگری در هفته جاری
سرمربی یوونتوس می تواند همچنان به حضور خود روی نیمکت مربی گری این تیم ادامه دهد.

احتمال تمدید قرارداد آلگری در هفته جاری

سرمربی یوونتوس می تواند همچنان به حضور خود روی نیمکت مربی گری این تیم ادامه دهد.
احتمال تمدید قرارداد آلگری در هفته جاری

پرس نیوز

قدیر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author