اجرای فرمان عفو اسد؛ توافق۳ گروه مسلح با دولت

اجرای فرمان عفو اسد؛ توافق۳ گروه مسلح با دولت
همزمان با تسلط ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت بر محور راهبردی کاستلو – لیرمون و محاصره کامل حلب، رئیس جمهور سوریه به فریب خوردگان گروه های تکفیری امان داد تا سلاح خود را به دولت تسلیم کنند.
۱۳:۳۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


اجرای فرمان عفو اسد؛ توافق۳ گروه مسلح با دولت

همزمان با تسلط ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت بر محور راهبردی کاستلو – لیرمون و محاصره کامل حلب، رئیس جمهور سوریه به فریب خوردگان گروه های تکفیری امان داد تا سلاح خود را به دولت تسلیم کنند.
۱۳:۳۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


اجرای فرمان عفو اسد؛ توافق۳ گروه مسلح با دولت

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author