اجتماع بزرگ صادقیون در مشهدالرضا

اجتماع بزرگ صادقیون در مشهدالرضا
همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) اجتماع بزرگ صادقیون ‌در ‌میدان شهدا مشهد آغاز شد.
۱۱:۳۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


اجتماع بزرگ صادقیون در مشهدالرضا

همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) اجتماع بزرگ صادقیون ‌در ‌میدان شهدا مشهد آغاز شد.
۱۱:۳۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


اجتماع بزرگ صادقیون در مشهدالرضا

اندروید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author