اجازه نمی‌دهم کسی خوشی‌هایم را از بین ببرد/ بولت: می‌دانم پاک هستم

اجازه نمی‌دهم کسی خوشی‌هایم را از بین ببرد/ بولت: می‌دانم پاک هستم
قهرمان چندین دوره المپیک در دوی 100 و 200 متر می‌گوید با سال‌ها تلاش به مدال طلای المپیک دست پیدا کرده است.

اجازه نمی‌دهم کسی خوشی‌هایم را از بین ببرد/ بولت: می‌دانم پاک هستم

قهرمان چندین دوره المپیک در دوی 100 و 200 متر می‌گوید با سال‌ها تلاش به مدال طلای المپیک دست پیدا کرده است.
اجازه نمی‌دهم کسی خوشی‌هایم را از بین ببرد/ بولت: می‌دانم پاک هستم

دانلود برنامه ایمو

label, , , , , , , , , , , ,

About the author