اتفاق تاریخی در بازی استقلال – مس / خداحافظی همیشگی فرهاد مجیدی با فوتبال

اتفاق تاریخی در بازی استقلال – مس / خداحافظی همیشگی فرهاد مجیدی با فوتبال
بازی با  مس همیشه برای استقلالی ها حاوی یک خاطره تلخ است، روزی که 7 محبوب آبی ها برای همیشه از فوتبال خداحافظی کرد.

اتفاق تاریخی در بازی استقلال – مس / خداحافظی همیشگی فرهاد مجیدی با فوتبال

بازی با  مس همیشه برای استقلالی ها حاوی یک خاطره تلخ است، روزی که 7 محبوب آبی ها برای همیشه از فوتبال خداحافظی کرد.
اتفاق تاریخی در بازی استقلال – مس / خداحافظی همیشگی فرهاد مجیدی با فوتبال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author