اتفاقی که برای اولین‌بار در فوتبال ایران رخ داده است

اتفاقی که برای اولین‌بار در فوتبال ایران رخ داده است
کارلوس کی‌روش تا پایان جام جهانی 2018 برنامه‌های تیم ملی را ارایه کرده که چنین برنامه‌ریزی بلند مدتی برای اولین بار در فوتبال ایران رخ داده است.

اتفاقی که برای اولین‌بار در فوتبال ایران رخ داده است

کارلوس کی‌روش تا پایان جام جهانی 2018 برنامه‌های تیم ملی را ارایه کرده که چنین برنامه‌ریزی بلند مدتی برای اولین بار در فوتبال ایران رخ داده است.
اتفاقی که برای اولین‌بار در فوتبال ایران رخ داده است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author