اتفاقی عجیب در فوتبال ایران/لغو یک بازی به‌دلیل فراموشی هیئت فوتبال تبریز برای انتخاب داور!

اتفاقی عجیب در فوتبال ایران/لغو یک بازی به‌دلیل فراموشی هیئت فوتبال تبریز برای انتخاب داور!
تسنیم نوشت:در یکی از دیدارهای مهم در استان آذربایجان‌شرقی، هیئت فوتبال تبریز فراموش کرد داوری را برای قضاوت این دیدار انتخاب کند.

اتفاقی عجیب در فوتبال ایران/لغو یک بازی به‌دلیل فراموشی هیئت فوتبال تبریز برای انتخاب داور!

تسنیم نوشت:در یکی از دیدارهای مهم در استان آذربایجان‌شرقی، هیئت فوتبال تبریز فراموش کرد داوری را برای قضاوت این دیدار انتخاب کند.
اتفاقی عجیب در فوتبال ایران/لغو یک بازی به‌دلیل فراموشی هیئت فوتبال تبریز برای انتخاب داور!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author