اتفاقی عجیب برای شاگردان کی‌روش/ملی‌پوشان را به ورزشگاه راه ندادند!

اتفاقی عجیب برای شاگردان کی‌روش/ملی‌پوشان را به ورزشگاه راه ندادند!
تسنیم نوشت:مسئولان برگزاری دیدار سوریه و ایران ملی‌پوشان کشورمان را به‌دلیل همراه نداشتن IDکارت به ورزشگاه راه ندادند.

اتفاقی عجیب برای شاگردان کی‌روش/ملی‌پوشان را به ورزشگاه راه ندادند!

تسنیم نوشت:مسئولان برگزاری دیدار سوریه و ایران ملی‌پوشان کشورمان را به‌دلیل همراه نداشتن IDکارت به ورزشگاه راه ندادند.
اتفاقی عجیب برای شاگردان کی‌روش/ملی‌پوشان را به ورزشگاه راه ندادند!

دانلود shareit

label, , , , , , , , , , , ,

About the author