اتفاقی جالب در والیبال انتخاب المپیک/ فرانسه ۴۴ استرالیا ۴۲

اتفاقی جالب در والیبال انتخاب المپیک/ فرانسه ۴۴ استرالیا ۴۲
دو تیم فرانسه و استرالیا صبح امروز از سری مسابقات انتخابی المپیک به مصاف هم رفتند که در این بازی فرانسه توانست با نتیجه 3-1 استرالیا را شکست دهد.

اتفاقی جالب در والیبال انتخاب المپیک/ فرانسه ۴۴ استرالیا ۴۲

دو تیم فرانسه و استرالیا صبح امروز از سری مسابقات انتخابی المپیک به مصاف هم رفتند که در این بازی فرانسه توانست با نتیجه 3-1 استرالیا را شکست دهد.
اتفاقی جالب در والیبال انتخاب المپیک/ فرانسه ۴۴ استرالیا ۴۲

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author