اتفاقی باور نکردنی:/ رویس از لیست نهایی آلمان در یورو خط خورد

اتفاقی باور نکردنی:/ رویس از لیست نهایی آلمان در یورو خط خورد
در عین بهت و حیرت هواداران فوتبال، یواخیم لوو نام مارکو رویس را از لیست نهایی تیم ملی آلمان برای یورو خط زد.

اتفاقی باور نکردنی:/ رویس از لیست نهایی آلمان در یورو خط خورد

در عین بهت و حیرت هواداران فوتبال، یواخیم لوو نام مارکو رویس را از لیست نهایی تیم ملی آلمان برای یورو خط زد.
اتفاقی باور نکردنی:/ رویس از لیست نهایی آلمان در یورو خط خورد

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author