اتباع بیگانه وقتی مامور پلیس می شوند!

اتباع بیگانه وقتی مامور پلیس می شوند!
جانشین فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری دو مامور قلابی که با غصب عنوان پلیس راهور قصد اخاذی از مسافران نوروزی را داشتند، خبر داد.
۱۸:۴۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


اتباع بیگانه وقتی مامور پلیس می شوند!

جانشین فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری دو مامور قلابی که با غصب عنوان پلیس راهور قصد اخاذی از مسافران نوروزی را داشتند، خبر داد.
۱۸:۴۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


اتباع بیگانه وقتی مامور پلیس می شوند!

فروش بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author