ابوبکر شکائو حرف خود را پس گرفت

ابوبکر شکائو حرف خود را پس گرفت
گروه افراطی بوکوحرام جمعه در ویدیویی اعلام کرد قصد دارد تحت فرمان ابوبکر شکائو سرکرده خود « به فعالیت های خود ادامه دهد. »
۱۹:۴۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


ابوبکر شکائو حرف خود را پس گرفت

گروه افراطی بوکوحرام جمعه در ویدیویی اعلام کرد قصد دارد تحت فرمان ابوبکر شکائو سرکرده خود « به فعالیت های خود ادامه دهد. »
۱۹:۴۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


ابوبکر شکائو حرف خود را پس گرفت

خرید بک لینک
label, , , , , , , , , , , ,

About the author