ابهام بزرگ این‌روزهای پرسپولیس:برانکو طارمی را نخواسته یا طاهری؟

ابهام بزرگ این‌روزهای پرسپولیس:برانکو طارمی را نخواسته یا طاهری؟
پندار خمارلو مدیر روابط‌عمومی باشگاه پرسپولیس در مورد حواشی قبل بازی با صنعت‌نفت به صحبت پرداخت.

ابهام بزرگ این‌روزهای پرسپولیس:برانکو طارمی را نخواسته یا طاهری؟

پندار خمارلو مدیر روابط‌عمومی باشگاه پرسپولیس در مورد حواشی قبل بازی با صنعت‌نفت به صحبت پرداخت.
ابهام بزرگ این‌روزهای پرسپولیس:برانکو طارمی را نخواسته یا طاهری؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author