ابراز نگرانی بان کی مون درباره ادامه موج بازداشت‌ها در ترکیه

ابراز نگرانی بان کی مون درباره ادامه موج بازداشت‌ها در ترکیه
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در خصوص موج کنونی بازداشت ها در ترکیه در پی کودتای نافرجام در این کشور، به شدت ابراز نگرانی کرد.
۲۳:۴۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


ابراز نگرانی بان کی مون درباره ادامه موج بازداشت‌ها در ترکیه

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در خصوص موج کنونی بازداشت ها در ترکیه در پی کودتای نافرجام در این کشور، به شدت ابراز نگرانی کرد.
۲۳:۴۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


ابراز نگرانی بان کی مون درباره ادامه موج بازداشت‌ها در ترکیه

دانلود نرم افزار

label, , , , , , , , , , , ,

About the author