آیت الله آملی لاریجانی: باید با تعامل شرایط بهترى فراهم کنیم

آیت الله آملی لاریجانی: باید با تعامل شرایط بهترى فراهم کنیم
رئیس قوه قضائیه گفت: دستگاه قضا نباید جزیره اى عمل کند و باید با همکارى و تعامل با نهادها و دستگاه هاى اجرایی، شرایط بهترى براى اجراى امور قضایی فراهم آورد.
۱۲:۰۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


آیت الله آملی لاریجانی: باید با تعامل شرایط بهترى فراهم کنیم

رئیس قوه قضائیه گفت: دستگاه قضا نباید جزیره اى عمل کند و باید با همکارى و تعامل با نهادها و دستگاه هاى اجرایی، شرایط بهترى براى اجراى امور قضایی فراهم آورد.
۱۲:۰۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


آیت الله آملی لاریجانی: باید با تعامل شرایط بهترى فراهم کنیم

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , ,

About the author