آیا واقعا نکو روی نام علی کریمی خط قرمز کشیده است؟

آیا واقعا نکو روی نام علی کریمی خط قرمز کشیده است؟
علی کریمی در بازی خداحافظی جواد نکونام حضور ندارد.

آیا واقعا نکو روی نام علی کریمی خط قرمز کشیده است؟

علی کریمی در بازی خداحافظی جواد نکونام حضور ندارد.
آیا واقعا نکو روی نام علی کریمی خط قرمز کشیده است؟

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author