آیا واقعا صمد مرفاوی بازیکن فعلی منچستر را رد کرده بود؟!

آیا واقعا صمد مرفاوی بازیکن فعلی منچستر را رد کرده بود؟!
در فضای مجازی شایعه ای پیچیده مبنی بر اینکه مرفاوی مربی سابق مس هنریک میختاریان را رد کرد.

آیا واقعا صمد مرفاوی بازیکن فعلی منچستر را رد کرده بود؟!

در فضای مجازی شایعه ای پیچیده مبنی بر اینکه مرفاوی مربی سابق مس هنریک میختاریان را رد کرد.
آیا واقعا صمد مرفاوی بازیکن فعلی منچستر را رد کرده بود؟!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author