آیا برانکو پرسپولیس را قال می‌گذارد؟

آیا برانکو پرسپولیس را قال می‌گذارد؟
سرمربی تیم پرسپولیس پس از پایان اردوی این تیم در امارات، بازیکنان را در بازگشت به تهران همراهی نکرد.

آیا برانکو پرسپولیس را قال می‌گذارد؟

سرمربی تیم پرسپولیس پس از پایان اردوی این تیم در امارات، بازیکنان را در بازگشت به تهران همراهی نکرد.
آیا برانکو پرسپولیس را قال می‌گذارد؟

دانلود مستقیم تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author