آنچلوتی: مشکلی با سلفی داگلاس کاستا ندارم

آنچلوتی: مشکلی با سلفی داگلاس کاستا ندارم
کارلو آنچلوتی، سرمربی بایرن مونیخ مدعی شد که هیچ مشکلی با خوشحالی پس از گل داگلاس کاستا که یک سلفی گرفت ندارد.

آنچلوتی: مشکلی با سلفی داگلاس کاستا ندارم

کارلو آنچلوتی، سرمربی بایرن مونیخ مدعی شد که هیچ مشکلی با خوشحالی پس از گل داگلاس کاستا که یک سلفی گرفت ندارد.
آنچلوتی: مشکلی با سلفی داگلاس کاستا ندارم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author