آنچلوتی: عدم گلزنی لواندوفسکی برایم مهم نیست

آنچلوتی: عدم گلزنی لواندوفسکی برایم مهم نیست
کارلو آنچلوتی، سرمربی بایرن مونیخ مدعی شد که نگران افت لواندوفسکی و مولر در گلزنی نیست.

آنچلوتی: عدم گلزنی لواندوفسکی برایم مهم نیست

کارلو آنچلوتی، سرمربی بایرن مونیخ مدعی شد که نگران افت لواندوفسکی و مولر در گلزنی نیست.
آنچلوتی: عدم گلزنی لواندوفسکی برایم مهم نیست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author