آنچلوتی: زیر سایه گواردیولا نیستم

آنچلوتی: زیر سایه گواردیولا نیستم
کارلو آنچلوتی، سرمربی بایرن مونیخ، تاکید کرد احساس نمی کند که زیر سایه پپ گواردیولا کار می کند.

آنچلوتی: زیر سایه گواردیولا نیستم

کارلو آنچلوتی، سرمربی بایرن مونیخ، تاکید کرد احساس نمی کند که زیر سایه پپ گواردیولا کار می کند.
آنچلوتی: زیر سایه گواردیولا نیستم

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author