آنها از ما می‌ترسند/ مرفاوی: کره در زمان ما قوی‌تر بود

آنها از ما می‌ترسند/ مرفاوی: کره در زمان ما قوی‌تر بود
 سرمربی صبای قم اعتقاد دارد که تیم‌ملی می‌تواند برابر کره هم دروازه‌اش را بسته نگه دارد.

آنها از ما می‌ترسند/ مرفاوی: کره در زمان ما قوی‌تر بود

 سرمربی صبای قم اعتقاد دارد که تیم‌ملی می‌تواند برابر کره هم دروازه‌اش را بسته نگه دارد.
آنها از ما می‌ترسند/ مرفاوی: کره در زمان ما قوی‌تر بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author