آنطور که می‌گویند دعوایی رخ نداد/ ذوالفقاری: بینی حاتمی نشکسته است

آنطور که می‌گویند دعوایی رخ نداد/ ذوالفقاری: بینی حاتمی نشکسته است
سرپرست تیم تراکتورسازی نسبت به اتفاقات رخ داده در دیدار تدارکاتی با پیکان واکنش نشان داد.

آنطور که می‌گویند دعوایی رخ نداد/ ذوالفقاری: بینی حاتمی نشکسته است

سرپرست تیم تراکتورسازی نسبت به اتفاقات رخ داده در دیدار تدارکاتی با پیکان واکنش نشان داد.
آنطور که می‌گویند دعوایی رخ نداد/ ذوالفقاری: بینی حاتمی نشکسته است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author