آندره: / رونالدو شخصیت آرامی دارد

آندره: / رونالدو شخصیت آرامی دارد
آندره، هافبک پرتغالی پورتو اذعان داشت که کریستیانو رونالدو شخصیت بسیار آرامی دارد و همیشه رفتاری عادی از خود بروز می‌دهد.

آندره: / رونالدو شخصیت آرامی دارد

آندره، هافبک پرتغالی پورتو اذعان داشت که کریستیانو رونالدو شخصیت بسیار آرامی دارد و همیشه رفتاری عادی از خود بروز می‌دهد.
آندره: / رونالدو شخصیت آرامی دارد

صبحانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author