آنجلوتی باز هم از ایرانی‌ها زخم خورد

آنجلوتی باز هم از ایرانی‌ها زخم خورد
چهارشنبه شب روستوف توانست با گلزنی مهاجم ایرانی خود، بایرن مونیخ را در روسیه شکست دهد.

آنجلوتی باز هم از ایرانی‌ها زخم خورد

چهارشنبه شب روستوف توانست با گلزنی مهاجم ایرانی خود، بایرن مونیخ را در روسیه شکست دهد.
آنجلوتی باز هم از ایرانی‌ها زخم خورد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author