آناستازی: افتخار می‌کنم سرمربی لهستان شوم

آناستازی: افتخار می‌کنم سرمربی لهستان شوم
سرمربی پیشین تیم ملی لهستان گفت: افتخار می‌کنم که دوباره به عنوان سرمربی این تیم مشغول به کار شوم.

آناستازی: افتخار می‌کنم سرمربی لهستان شوم

سرمربی پیشین تیم ملی لهستان گفت: افتخار می‌کنم که دوباره به عنوان سرمربی این تیم مشغول به کار شوم.
آناستازی: افتخار می‌کنم سرمربی لهستان شوم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author